6-latki w szkole. Edukacja i pomoc

Anna I. Brzezińska i in. (red.)

Książka ma wyraźny profil edukacyjny. Dwie duże części poświęcono sposobom pracy z uczniem w szkole oraz możliwościom  wspierania  dzieci ze specjalnymi oraz specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W pierwszej części przywołano zagadnienia związane z kluczową w nauczaniu  kwestią aktywizacji ucznia. Jest nią zarówno sposób formułowania zadań, jak i organizacja środowiska społecznego czy wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnej techniki.

Książkę  wyróżnia bardzo dobre przygotowanie dydaktyczne, profesjonalny dobór treści, zbliżony poziom ogólności wywodu, przejrzysta organizacja ze świetnymi sposobami uwypuklania głównych zagadnień: zestawienia, tabele, ilustracje, grafy. Zwraca też uwagę język opracowania – ważne problemy zostały przedstawione w konwencji naukowej psychologii, ale uczyniono to w sposób  zrozumiały.

Książkę przygotował duży zespół autorów pracujących pod kierunkiem eksperta w zakresie problematyki rozwoju i edukacji.  W gronie tym znalazły się zarówno osoby z tytułem naukowym i praktyką w przygotowywaniu naukowych tekstów, jak i mniej doświadczone. Zróżnicowanie poziomu głębokości analiz i języka narracji jest czytelne – obok rozdziałów stricte naukowych znajdujemy te bliższe ujęciom popularnym, ale na bardzo dobrym poziomie. Wymienione zróżnicowanie traktuję jako atut pracy. Wśród szerokiego grona potencjalnych odbiorców znajdą się bowiem bez wątpienia czytelnicy preferujący lżejszą formę relacjonowania. Podkreślam ten element formy z jeszcze jednego, tym razem społecznego względu, doceniając zaufanie jakim obdarzeni zostali autorzy debiutanci. Gromadzenie  i porządkowanie wiedzy oraz dzielenie się nią w formie pisemnego przekazu to ważny moment w naukowym rozwoju młodych dorosłych.

Prof. dr hab. Maria Ledzińska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

ISBN: 978-83-7589-033-5
253 strony, format B5
Cena: 35,00 zł
 

Do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Spis treści167.74 KB
Wstęp137.36 KB

Oferta wydawnicza: 

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
602 660 620

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz