Kościół rzymskokatolicki wobec wartości życia ludzkiego w kontekście teorii Niklasa Luhmanna

Bogdana Bogusławska-Dobosz

Bogdana Bogusławska-Dobosz przyjmuje, że Kościół rzymskokatolicki, zajmujący pryncypialne stanowisko wobec życia i jego wartości, jest zamkniętym, samoodtwarzającym się systemem społecznym, a jego nauka społeczno-moralna jest kodem, zbiorem nakazów i zakazów, za pomocą których system ten jest identyfikowany.

Książka ta stanie się ważnym głosem w społecznym dyskursie w Polsce dotyczącym fenomenu życia ludzkiego i jego wymiaru aksjologicznego, ponieważ ukazuje specyficzne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego w tej kwestii przez pryzmat rzadko dotąd stosowanej w analizach teorii systemowej Niklasa Luhmanna.

Prof. dr hab. Józef Baniak

Praca magisterska przygotowana w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Baniaka, na podstawie której powstała książka, otrzymała Nagrodę im. Floriana Znanieckiego za 2014 r. Nagrodę przyznaje Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 

ISBN 978-83-7589-040-2
175 stron, format B5
Cena: 25,00 zł

 

Do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Spis treści127.69 KB
Wstęp216.77 KB

Oferta wydawnicza: 

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
602 660 620

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz