Tania książka

Końcówki nakładów

Proponujemy następujące tytuły:

1. Georg Simmel, Filozofia pieniądza, Poznań 1997
ss. 507, cena: 15 zł

2. Maria Beisert, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Poznań 2000
ss. 296, cena: 15 zł

3. Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze (praca zbiorowa), Poznań 2002
ss. 598, cena: 15 zł

4. Etyka biznesu „po Enronie” (praca zbiorowa), Poznań 2005
ss. 246, cena: 10 zł

5. Hanna Mamzer, Tomasz Zalasiński (red.), Zaufanie a życie społeczne, Poznań 2008
ss. 210, cena: 10 zł

6. Stanisław Głaz SJ, Sens życia a religia, Poznań 2006
ss. 347, cena: 15 zł

7. Zbigniew Drozdowicz (red.), To be and to lie in Europe, Poznań 2004
ss. 146, cena: 10 zł

8. Zbigniew Drozdowicz, O racjonalności w religii i w religijności, Poznań 2004
ss. 189, cena: 10 zł

9. Anna I. Brzezińska i in. (red.), Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań 2007
ss. 235, cena: 15 zł

Oferta wydawnicza: 

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
602 660 620

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz