6-latki w szkole

11 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie w ramach współpracy projektu AMUL – Aktywnego Małego Uniwersytetu Latającego, działającego od 1 października 2013 r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej, i Grudziądzkiego Uniwersytetu (dla) Rodziców, działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu. Inauguracja Uniwersytetu (dla) Rodziców odbyła się 15 maja 2014 r.

Na obu spotkaniach GRdR i AMUL-a gościła prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska wraz ze studentami psychologii i kognitywistyki z Instytutu Psychologii UAM. Głównym tematem pierwszego spotkania pt. Od przedszkola do uniwersytetu były kwestie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, a spotkania drugiego – 6-latki w szkole (w nawiązaniu do dwóch publikacji wydanych w Wyd. Fundacji Humaniora: 6-latki w szkole. Rozwój i wspomaganie oraz 6-latki w szkole. Edukacja i pomoc).

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: dla nauczycieli i dla rodziców. W każdej odbył się krótki wykład oraz warsztaty w pięciu małych grupach, prowadzone przez dziesięcioro studentów. Tematem wykładów były zadania szkoły i nauczycieli oraz rodziny i rodziców dziecka związane z przygotowaniem go do wejścia w jej progi. Na warsztatach rodzice zastanawiali się nad tym, jakimi kompetencjami na starcie szkolnym dysponują ich dzieci, a nauczyciele nad tym, jak można te kompetencje wykorzystać, aby dziecko dobrze zaadaptowało się w szkole.

W spotkaniu wzięło udział 120 nauczycieli i 80 rodziców.

 

 

Do pobrania: 

Foto: 

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
602 660 620

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz